Mobilna telefonija SoftNET mobil vam omogoča najboljšo mobilno izkušnjo s cenovno ugodnimi paketi, ki smo jih prilagodili potrebam vsakega naročnika.

Tako imamo pakete za najzahtevnejše uporabnike kot tudi tiste, ki si želite cenovno ugodne pakete. 

Več informacij o paketih mobilne telefonije SoftNET mobil si lahko preberete tukaj.

PLAN - PRICE

Description

text

text

BASIC

Klici v vsa SLO omrežja: 300 min

od tega med gostovanjem v EU: 

300 min

SMS/MMS sporočila v SLO: 300

od tega med gostovanjem v EU: 300

Prenos podatkov v SLO: 5 GB

od tega med gostovanjem v EU: 5 GB

MIDI

Klici v vsa SLO omrežja: 1000 min

od tega med gostovanjem v EU: 1000 min

SMS/MMS sporočila v SLO: 1000

od tega med gostovanjem v EU: 1000

Prenos podatkov v SLO: 10 GB

od tega med gostovanjem v EU: 9 GB

MEGA

Klici v vsa SLO omrežja: neomejeno

od tega med gostovanjem v EU: neomejeno


SMS/MMS sporočila v SLO: neomejeno

od tega med gostovanjem v EU: neomejeno


Prenos podatkov v SLO: 100 GB

od tega med gostovanjem v EU: 14,5 GB

PLAN - PRICE

Description

text

text

text

GIGA

Klici v vsa SLO omrežja: neomejeno

od tega med gostovanjem v EU: neomejeno


SMS/MMS sporočila v SLO: neomejeno

od tega med gostovanjem v EU: neomejeno

Prenos podatkov v SLO: 250 GB

od tega med gostovanjem v EU: 22,7 GB

ULTRA

Klici v vsa SLO omrežja: neomejeno

od tega med gostovanjem v EU: neomejeno


Klici v EU: 100 min

Klici na balkan: 30 min


SMS/MMS sporočila v SLO: neomejeno

od tega med gostovanjem v EU: neomejeno


Prenos podatkov v SLO: 150 GB

od tega med gostovanjem v EU: 20,9 GB

MAXI

Klici v vsa SLO omrežja: neomejeno

od tega med gostovanjem v EU: neomejeno

Klici v EU: 200 min

Klici na balkan: *

SMS/MMS sporočila v SLO: neomejeno

od tega med gostovanjem v EU: neomejeno

Prenos podatkov v SLO: 300 GB

od tega med gostovanjem v EU: 24,5 GB

Po preseženi količini se zaračunava:
Cena klicev nad vključeno količino 0,05 €/minuto
Cena sporočil SMS in MMS 0,05 €/sporočilo
Prenos podatkov v SLO in EU 0,05 €/MB
Splošne opombe:

Naročnik paketa je lahko uporabnik stacionarnih storitev KATV Livade.

Ob sklenitvi novega naročniškega razmerja se zaračuna priključnina v višini 10 € z DDV.

Prenos številke k drugemu operaterju se zaračuna 5 € z DDV.

Za obračun pogovorov velja interval 60/60 (polno se obračuna vsaka minuta pogovora).

Vključene količine veljajo za storitve opravljene v omrežju Softnet Mobil v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje.

Klici na posebne številke se obračunavajo v skladu s Cenikom klicev na posebne številke.

Vse ostale preusmeritve klica se obračunavajo enako kot telefonski klici – preusmerjeni del klica plača naročnik.

Storitve, ki jih naročnik paketa opravi v tujini, se zaračunavajo po Ceniku gostovanja v tujini.

Klici iz Slovenije v tujino se obračunavajo v skladu s Cenikom klicev iz Slovenije v tujino.

Pri vpisovanju PUK-kode bodite pazljivi, saj se ob morebitnem 10-kratnem napačnem vnosu SIM-kartica uniči.

Vse cene vključujejo DDV.

V kolikor imate z nami sklenjen stari paket mobilne telefonije, si tega lahko ogledate tukaj: stari paketi mobilne telefonije

*klici se obračunavajo po veljavnem ceniku SoftNET

Vse cene vključujejo DDV.